مراسم قدرداني از عوامل سريال تلويزيوني "به کجا چنين شتابان

آهو خردمند بازيگر سريال تلويزيوني "به کجا چنين شتابان

بازيگر خردسال سريال تلويزيوني "به کجا چنين شتابان

تقدير از عوامل سريال تلويزيوني "به کجا چنين شتابان توسط ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما

تقدير از عوامل سريال تلويزيوني "به کجا چنين شتابان توسط ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما

تقدير از عوامل سريال تلويزيوني "به کجا چنين شتابان توسط ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما

تقدير از آهو خردمند بازيگر سريال تلويزيوني "به کجا چنين شتابان توسط ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما

تقدير از بازيگر خردسال سريال تلويزيوني "به کجا چنين شتابان توسط ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما

عوامل سريال تلويزيوني "به کجا چنين شتابان

 به کجا چنین شتابان

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۸۹ساعت 10:56 توسط مجید |